روزهای کاری 09:00 20:00

Grand Park

Grand Park Residence

این ساختمان بصورت دو برج در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است. سازنده اصغر جهانیان و غلامحسین ملک ثابت، آرشیتکت علی موسی پناه