نیلوفر گاردن

نیلوفر گاردن

مجتمع مسکونی نیلوفر گاردن در زمینی به مساحت ۳۳۱۱ متر مربع با زیر بنای مفید ۱۰۹۲۷ متر مربع در منطقه ی فرشته (تھران) در حال احداث می باشد. این مجتمع در ۱۶ طبقه ( ۱۱ طبقه رو ھمکف و ۴ طبقه زیر زمین ) شامل ۳۴ واحد آپارتمان مسکونی در متراژ ھای ۲۱۰، ۲۵۰، ۲۹۰، ۳۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ متری و ۱۰۷ واحد پارکینگ می باشد.

کارتیر

کارتیر

مشخصات پروژه مسکونی کارتیر
نوع ساختمان مجتمع مسکونی
تعداد کل طبقات ۸
تعداد طبقات مسکونی ۵
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۲۰
تعداد واحد در طبقات ۴   /   ۲
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۱۰۰
متراژ کل زیر بنا ۴۵۰۰
متراژ بنای مفید ۲۵۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰
سازنده کمالی

No.18 Residence

No.18 Residence

No.18 Residence

ساختمان شماره ۱۸

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۱۱۶۶ متر مربع با زیر بنای کل ۶۳۶۴متر مربع در منطقه فرشته تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۰ طبقه ( ۸طبقه مسکونی و ۲ طبقه زیر زمین) شامل ۱۰ واحد آپارتمان مسکونی (۴۱۰، ۴۳۰ و یک پنت هاوس ۶۵۰ مترمربع) و ۴۰ واحد پارکینگ می باشد.