Harmony Boukan

Harmony Boukan

Harmony Boukan

مشخصات پروژه مجتمع 
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۵
تعداد طبقات مسکونی ۱۱
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۹
تعداد واحد در طبقات ۱
تعداد پارکینگ ۳۰
متراژ زمین ۷۰۰
متراژ کل زیر بنا ۵۰۰۰
متراژ بنای مفید ۳۰۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰
سازنده قمصری
آرشیتکت امید غلامپور

Golsang Residence

Golsang Residence

برج باغ گلسنگ

مشخصات پروژه
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۶
تعداد طبقات مسکونی ۱۲
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۴۸
تعداد واحد در طبقات ۴
تعداد پارکینگ ۱۰۰
متراژ زمین ۱۸۰۰