پانیذ

پانیذ

برج پانیذ

مشخصات پروژه برج پانیذ
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۲۰
تعداد طبقات مسکونی ۱۵
تعداد طبقات مشاعات ۵
تعداد واحدها ۸۸
تعداد واحد در طبقات ۵
تعداد پارکینگ ۱۲۰
متراژ زمین ۲۹۰۰
متراژ کل زیر بنا ۷۰۰۰
متراژ بنای مفید ۴۰۰۰
متراژ مشاعات ۳۰۰۰
سازنده مهندس گل کار و گلچین
آرشیتکت