روزهای کاری 09:00 20:00

Gohar Kamran

گوهر کامران

مجتمع مسکونی گوهر کامران:

مشخصات پروژه 
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۴
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۰
تعداد واحد در طبقات ۱
تعداد پارکینگ ۵۰