روزهای کاری 09:00 20:00

هستی

برج هستی

برج هستی

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۲
تعداد طبقات مسکونی ۳
تعداد طبقات مشاعات ۱۵
تعداد واحدها ۳۵
تعداد واحد در طبقات ۳
تعداد پارکینگ ۸۰
متراژ زمین ۱۹۰۰
متراژ کل زیر بنا ۸۰۰۰
متراژ بنای مفید ۵۰۰۰
متراژ مشاعات ۳۰۰۰