روزهای کاری 09:00 20:00

شنبه تا پنجشنبه

ھیترا

هیترا

ھیترا

مجتمع تجاری، اداری ھیترا در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع، با زیر بنای ۵۵۲۶ متر مربع در ۱۲ طبقه (۷ طبقه روی ھمکف و ۴ طبقه زیرزمین) شامل ۵ واحد تجاری به منراژ ۱۷۰ / ۱۸۰ / ۲۳۰ / ۲۵۰ / ۳۰۰ و ۱۵ واحد اداری (۱۲۰ / ۱۳۰ / ۱۷۰ متر مربع) و ۴۰ واحد پارکینگ در منطقه ولنجک، استان تھران در حال احداث می باشد.