روزهای کاری 09:00 20:00

Hyatt بوکان

Hyatt بوکان

حیات بوکان:

مجتمع مسکونی Hyatt بوکان در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع و با زیر بنای کل ۶۰۰۰ متر مربع در منطقه بوکان نیاوران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۵ طبقه که ۹ طبقه آن مسکونی و ۴ طبقه زیر زمین شامل ۹ واحد آپارتمان مسکونی ۳۷۵ متر مربع و ۳۰ واحد پارکینگ می باشد