آصف

آصف کیایی 2

آصف پلاک ۷۹

مشخصات پروژه
نوع ساختمان اداری تجاری
تعداد کل طبقات ۸
تعداد طبقات مسکونی ۵
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۱۰
تعداد واحد در طبقات ۲
تعداد پارکینگ ۳۰
متراژ زمین ۴۴۶
متراژ کل زیر بنا ۳۲۴۷
متراژ بنای مفید ۱۲۴۸
متراژ مشاعات ۱۱۰۰

Zhoan Park

ژوان پارک

مجتمع ژوان پارک

این ساختمان مسکونی در ولنجک تهران در زمینی به مساحت ۲۰۷۷ متر مربع و با زیر بنای کل ۱۴۵۱۰ متر مربع در منطقه ولنجک (تھران) احداث گردیده است .

این مجتمع در ۱۶ طبقه (۱۱ طبقه مسکونی روی ھمکف و ۳ طبقه زیرزمین) شامل ۴۲ واحد آپارتمان مسکونی (۱۵۸ تا ۵۳۷ مترمربع) و ۹۱ واحد پارکینگ می باشد.

Nik Tower

Nik Tower

نیک تاور

Nik Tower

مجتمع مسکونی نیک تاور در زمینی به مساحت ۱۵۶۱ متر مربع و با زیر بنای کل ۱۲۶۷۲ متر مربع در منطقه ی زعفرانیه (تھران) در حال احداث میباشد.

این مجتمع در ۱۶ طبقه (۱۱ طبقه مسکونی روی ھمکف و ۴ طبقه زیر زمین) شامل ۲۷ واحد آپارتمان مسکونی (به متراژھای ۲۲۰ ، ۳۵۰ و ۷۰۰ مترمربع) و ۷۲ واحد پارکینگ می باشد