روزهای کاری 09:00 20:00

Aria Park

Aria Park Residence

مجتمع مسکونی آریا پارک رزیدنس در زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع با زیر بنای کل ۵۰۰۰۰ متر مربع در منطقه فرشته تهران احداث گردیده است.
این مجتمع در ۱۹طبقه ( ۱۲طبقه مسکونی و ۷طبقه زیر زمین ) شامل ۱۰۰ واحد آپارتمان مسکونی (۲۲۰ و ۲۷۰ و ۵۰۰ و ۷۰۰ و ۱۲۰۰ متر مربع) و ۴۰۰ واحد پارکینگ می باشد.