روزهای کاری 09:00 20:00

Bahar Residence

Bahar Residence

مجتمع مسکونی بهار

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۲۳۰۰ متر مربع با زیر بنای کل ۱۰۰۰۰ متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است.

این مجتمع در ۱۵ طبقه ( ۹ طبقه مسکونی و ۵ طبقه زیر زمین ) شامل ۳۶ واحد آپارتمان مسکونی (۱۵۷، ۱۸۰، ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۷۰، ۳۴۰، ۴۱۰، ۵۰۰و ۶۰۰ مترمربع) و ۱۰۰ واحد پارکینگ می باشد.

Bahar Residence

Bahar Residence

برج باغ بهار
مجتمع مسکونی برج باغ بهار در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع با زیر بنای ۱۰۰۰۰متر مربع در منطقه فرشته واقع شده است.
این مجتمع در ۱۴ طبقه که ۹ طبقه آن مسکونی و ۴ طبقه زیر زمین شامل ۱۸ واحد آپارتمان مسکونی و ۶۵ واحد پارکینگ می باشد.