روزهای کاری 09:00 20:00

Baran 16

Baran 16

باران ۱۶

باران شانزده

باران رزیدنس: این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۱۶۱۶متر مربع با زیر بنای کل ۶۳۲۴متر مربع در منطقه الهیه تهران احداث گردیده است.

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی باران ۱۶

نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۲
تعداد طبقات مسکونی ۹
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۹

تعداد واحد در طبقات تک واحدی

تعداد پارکینگ

Baran 14

Baran 14

باران ۱۴

مجتمع مسکونی باران ۱۴ در زمینی به مساحت ۸۷۳ مربع با زیر بنای کل ۵۴۳۳متر مربع در منطقه نیاوران تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۴طبقه ( ۹طبقه مسکونی و ۳طبقه زیر زمین ) شامل ۹واحد آپارتمان مسکونی و ۳۰واحد پارکینگ می باشد.

Baran

Baran Residence

Baran Residence

این ساختمان در زمینی به مساحت ۶۲۰ متر مربع با زیر بنای کل ۵۲۰۰ مترمربع در منطقه الهیه تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۳ طبقه ( ۸ طبقه مسکونی و ۴ طبقه زیر زمین ) شامل ۸ واحد آپارتمان مسکونی (۳۲۰ متر مربع) و ۴۰ واحد پارکینگ می باشد.

مشخصات پروژه
نوع ساختمان مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۳
تعداد طبقات مسکونی ۸
تعداد طبقات مشاعات ۵
تعداد واحدها ۸
تعداد واحد در طبقات تک واحدی
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۶۲۰
متراژ کل زیر بنا ۵۲۰۰
متراژ بنای مفید ۲۶۰۰
متراژ مشاعات ۲۶۰۰