روزهای کاری 09:00 20:00

Boustan

Boustan

برج بوستان
این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۲۹۸۱ متر مربع با زیر بنای کل ۲۳۸۳۲ متر مربع در منطقه الهیه تهران احداث گردیده است.