روزهای کاری 09:00 20:00

Chenaran

Chenaran Residence

Chenaran Previous Next چناران رزیدنس این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۱۱۱۸متر مربع با زیر بنای کل ۷۲۰۰متر مربع در منطقه فرشته تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۰طبقه ( ۸طبقه مسکونی و ۲طبقه زیر زمین ) شامل ۱۶واحد آپارتمان مسکونی (۳۲۰ و ۳۳۰مترمربع) و ۵۵واحد پارکینگ می باشد.   Chenaran Residence   […]