09127330080 Mobile Phone

09127330080   WhatsApp

Chahar Bagh Dashti

Chahar Bagh Dashti

مجتمع مسکونی چهار باغ دشتی در زمینی به مساحت ۱۶۵۹ متر مربع با زیر بنای ۱۲۹۳۴ متر مربع در منطقه الهیه تهران در حال ساخت می باشد.

این مجتمع در ۱۷ طبقه که ۱۱ طبقه مسکونی روی همکف و ۵ طبقه زیر زمین شامل ۴۴ واحد آپارتمان مسکونی ۱۴۰ ~ ۱۸۷ مترمربع و ۱۱۴ واحد پارکینگ می باشد.

CHATAU Dashti

CHATAU Dashti Resinednce

CHATAU Dashti Resinednce

مجتمع مسکونی شاتو دشتی در زمینی به مساحت ۲۸۱۴ متر مربع و با زیر بنای کل ۱۴۷۰۰ متر مربع در منطقه الهیه، تهران احداث گردیده است.

این مجتمع در ۱۵ طبقه که ۱۰ طبقه مسکونی روی همکف و ۴ طبقه زیرزمین، شامل ۳۴ واحد آپارتمان مسکونی ۲۱۰مترمربع و یک پنت هاوس ۹۷۷ مترمربع و تعداد ۱۲۲ واحد پارکینگ می باشد.