روزهای کاری 09:00 20:00

Hayat e Elahiyeh

Hayat e Elahiyeh

Hayat Residence

این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با زیر بنای کل ۹۰۰۰ مترمربع در منطقه الهیه تهران احداث گردیده است.

این مجتمع در ۱۳طبقه ( ۱۰ طبقه مسکونی و ۳ طبقه زیرزمین) شامل ۲۲واحد آپارتمان مسکونی و ۵۴ واحد پارکینگ می باشد.