09127330080 Mobile Phone

09127330080   WhatsApp

Jam

Jam

مجتمع مسکونی جم

در زمینی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و با زیر بنای کل ۱۶۵۰ متر مربع در منطقه زعفرانیه، تھران احداث گردیده است.
این مجتمع در ۸ طبقه (۵ طبقه مسکونی روی ھمکف و ۲ طبقه زیرزمین) شامل ۵ واحد آپارتمان مسکونی (۳۲۷ مترمربع) و ۱۵ واحد پارکینگ می باشد.