روزهای کاری 09:00 20:00

Leopard

leopard commercial official complex

مجتمع اداری تجاری لئوپارد در زمینی به مساحت ۲۱۹۴ مترمربع با زیر بنای کل ۱۵۲۵۴ مترمربع در منطقه آجودانیه تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۵ طبقه ( ۱۰ طبقه اداری، یک طبقه تجاری و ۴ طبقه زیر زمین ) شامل ۲۶ واحد آپارتمان اداری ( ۲۴۵، ۳۰۵و ۸۰۰ مترمربع و دو واحد تجاری ۱۳۵۰و ۱۹۰۰ مترمربع) و ۱۰۰ واحد پارکینگ می باشد.