09127330080 Mobile Phone

0037253122914   WhatsApp

Juliet Mansion 1

Juliet Mansion 1

عمارت ژولیت

این برج باغ مسکونی در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع با زیر بنای ۷۰۰۰ متر مربع در منطقه ی زعفرانیه (تهران) در حال احداث می باشد.

این مجتمع در ۱۵ طبقه ( ۱۰طبقه روی همکف و ۵ طبقه زیرزمین) شامل ۱۰ واحد آپارتمان مسکونی در متراژهای ۴۲۰، ۴۷۰ و ۱۰۰۰ متری و ۴۰ واحد پارکینگ می باشد.

Juliet Mansion 2

Juliet Mansion 2

عمارت ژولیت ۲

این برج باغ مسکونی در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع با زیر بنای ۳۰۰۰ متر مربع در منطقه ی زعفرانیه (تهران) در حال احداث می باشد.

این مجتمع در ۹ طبقه ( ۶ طبقه روی همکف و ۳ طبقه زیر زمین ) شامل ۶ واحد آپارتمان مسکونی در متراژهای ۳۶۰ متری و ۳۰ واحد پارکینگ می باشد.