09127330080 Mobile Phone

09127330080   WhatsApp

مهر

مهر

مجتمع مسکونی مهر در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با زیر بنای مفید ۶۵۰۰ مترمربع در ۱۳ طبقه (۹ طبقه روی ھمکف و ۳ طبقه زیر زمین) و شامل ۹ واحد آپارتمان مسکونی به متراژھای ۴۲۰ متر در منطقه ی محمودیه (تھران) احداث شده است.

Mehr

Mehr

مجتمع مسکونی مھر در زمینی به مساحت ۷۲۰ متر مربع، با زیر بنای ۳۵۲۰ متر مربع در ۸ طبقه (۵ طبقه روی ھمکف و ۲ طبقه زیر زمین) شامل ۵ واحد مسکونی (۴۰۲ متر مربع) و ۱۸ واحد پارکینگ، در محدوده زعفرانیه، تھران احداث شده است.

Mehr Resident

Mehr Resident

مهر رریدنس : این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۸۵۶ متر مربع با زیر بنای کل ۷۰۹۰متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است.