روزهای کاری 09:00 20:00

MHD

MHD M H D ثارالله

مجتمع مسکنی MHD :

مشخصات پروژه
نوع ساختمان مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۲
تعداد طبقات مسکونی ۹
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۱۸
تعداد واحد در طبقات ۲ و تک
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۴۰۰
متراژ کل زیر بنا ۷۰۰۰
متراژ بنای مفید ۴۷۰۰
متراژ مشاعات ۲۳۰۰