روزهای کاری 09:00 20:00

Prestige Resident

Prestige Resident

پرستیژ رزیدنس

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۱۵۰۰متر مربع با زیر بنای کل ۱۰۰۰۰ متر مربع در منطقه فرمانیه شرقی تهران احداث گردیده است.

Mehr Resident

Mehr Resident

مهر رریدنس : این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۸۵۶ متر مربع با زیر بنای کل ۷۰۹۰متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است.