روزهای کاری 09:00 20:00

Diplomat Sasan

Diplomat Sasan

برج دیپلمات ساسان: این مجتمع مسکونی در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است.