Aran Residential Building

Aran Residential Building

برج باغ زنبق

مجتمع مسکونی برج باغ آصف در زمینی به مساحت ۱۹۶۰متر مربه واقع در منطقه زعفرانیه در حال احداث میباشد.