روزهای کاری 09:00 20:00

Zhoan Park 2

Zhoan Park 2

ژوان پارک دو

این مجتمع مسکونی لوکس در زمینی به مساحت ۱۰۴۰ متر مربع و با زیر بنای کل ۶۰۰۰متر مربع در منطقه ولنجک خیابان هفتم تهران احداث گردیده است .

این مجتمع در ۱۵طبقه ۱۰ طبقه مسکونی روی همکف و ۳ طبقه زیرزمین شامل ۱۰ واحد آپارتمان مسکونی  ۴۰۰ مترمربع و ۴۰ واحد پارکینگ می باشد.